logga

BRF Brickbandets föreningsidé

  • Styrelsen skall medverka till att genom en god ekonomisk förvaltning se till att avgifterna hålles så låga som möjligt och att området förblir attraktivt att bo i.
  • Värna de grönområden och den växtlighet som finns i området dels genom kontinuerlig skötsel, dels genom att uppmuntra medlemmarna att aktivt delta i skötsel av gräsmattor och rabatter.
  • Värna om miljön genom att vidta de miljövårdande åtgärder som vi själva kan utföra utöver gällande krav.
  • Medverka till att området och fastigheterna sköts på ett sådant sätt att Brf Brickbandet känns säkert och tryggt.
  • Aktivt medverka till att de hantverkare/näringsidkare som finns i området på bästa sätt skall kunna verka och på så sätt bidra till att området blir levande.
Foto: Robert Ekegren