logga

Basdata Brickbandet

Brf Brickbandet är Stockholms 3:e största fristående bostadsrättsförening, grundad redan 1946.

 

Lite data om husen:

 

  • 27 huskroppar fördelade på 7 kvarter                                                  
  • 558 nyttjanderätter
  • 557 medlemmar
  • 28 809 m²
  • 2 111 m2 lokalyta
  • Taxeringsvärde bostäder: 222 Mkr
  • Taxeringsvärde mark: 180 Mkr
  • Totalt taxeringsvärde: 402 Mkr

Uppskattat sammanlagt marknadsvärde för samtliga bostadsrätter i föreningen, baserat på genomsnittligt försäljningspris för den vanligaste lägenhetstypen i föreningen (2:a om 51 m2) under 2013, är ca 1120 miljoner kr.

Viktiga ekonomiska uppgifter

Organisationsnr: 702000-2619

Bankgiro (OCR): 5067-4662

Bankgiro (ej OCR): 5564-4520

 

Foto: Johan Berglund