logga

Energi & Miljö

Brf Brickbandets föreningsidé som formulerades i slutet  av 1990-talet betonar starkt fokus på miljön:

 

"Värna om miljön genom att vidta de miljövårdande åtgärder

som vi själva kan utföra utöver gällande krav"

 

 

Brf Brickbandets energiåtgärder
för en uthålligare miljö

Sedan 2010 är vi anslutna till Fortums fjärrvärmenät.

 • Föreningen undersöker möjligheterna för en geoanläggning.Ett provhål borrades med goda mätresultat 2014
 • Radonsanering i samtliga hus. 2015 återstår 1 lägenhet med förhöjt värde.
 • Montering av isolerruta på insidan i trapphusen varefter portbyte ska ske 2014-.
 • Taken på föreningens hus tilläggsisolerades 1974–77 
 • TA-reglerventiler monterades 1993
 • Cykelrummen tilläggsisolerades 1996–98
 • Källarna i samtliga hus isoleras med cellplast i samband med dränering 1999– 
 • 3-glas-fönster monterades 1994–99 
 • Snålspolande dusch- & kökskransmunstycken installerades i ca 400 lgh 2006

Vi arbetar med att reducera energianvändningen för uppvärmning och belysning hos föreningens 27 hus.

 

 • Instrypning av samtliga radiatorer och montage av 2 termostatvred/lgh under 2007
 • Elektroniska motorvärmaruttag 2005–
 • Rörelsedetektorer i cykelrum & källargångar 2006–
 • Ny energieffektivare trappbelysning 2006–
 • Bortkoppling av konstant ljus i trapphus 2007
 • Komplett ny tvättstuga med nya effektiva maskiner 2007
 • Belysningsarmaturer av LED-typ börjar användas i trapphus och källare 2012

Styrelsen har bestämt att Brickbandet ska bli "den gröna föreningen mitt i Bromma".

 

 • Fokus på att använda minimalt med kemiska rengöringsmedel i egen trappstädningsverksamhet sedan 1999
 • Föreningen har börjat med källsortering för egna verksamheten 2007
 • Inköp av  el-bil för föreningens fastighetsskötare 2007
 • Underjordsbehållare för hushållssopor 2007, ett led i att radikalt minska antalet transporter med tung lastbil i området
 • Vindkraftsandelar har köpts in för fastighetselen till hus 2 (Dukv 53–59) och hus 19 (Dukv 26–32)
 • Tvättstugehuset har erhållit Fx-system där frånluften tas till vara för uppvärmning av tilluften
 • Schalen 1 har energitrimmats under 2010
 • Tvättmaskinerna i föreningens tvättstuga har kopplats till varmvattnet för att spara el.
 • Vindarna tilläggsisolerades med 35 cm lösull av celluslosa 2012.

 

Foto: Sara Berg