logga

Vi måste bli noggrannare med att betala rätt avi när vi månadsbetalar. Det är ett merarbete för bokföringsbyrån, och en merkostnad för oss, om man tex betalar Januari-avgiften med avin för Mars. Det står på avin vilken period som avin avser.
Enklast att förebygga problemet är att lägga in sin betalning via autogiro.