logga

Aktuella årsavgift per lägenhet

lgh typ antal lgh antal m² lgh-yta årsavgift kr/m² månads
kostnad
1,5:a 90 39 593 1927
2,5:a 372 51 593 2519
liten 3:a 30 64 593 3156
stor 3:a 60 68 593 3358
         
Schalen 1 23 593 1135
Schalen 2 46 593 2272
Schalen 1 58 593 2864
Schalen 1 154 593 7604

 

 

Inga andra tillägg. 

Nuvarande årsavgift

Idag är årsavgiften 640,70 kr/kvm.