logga

Ekonomi

Föreningens ekonomi i korthet

Föreningen kan trots höjda avgifter i jämförelse med likvärdiga föreningar fortsätta att erbjuda en attraktiv månadskostnad för våra medlemmar. Vår ekonomi är fortsatt god. Beroende på föreningens intensiva underhållsarbeten och dels mht ökade lånekostnader. De allmänna kostnadsstegringarna gör att i princip alla utgifter avseende drift och underhåll ökar kontinuerligt. Även kraftigt höjd tomträttsavgäld och ökande energikostnader m.m. belastar föreningen märkbart Det är en balansfråga att väga lånefinansiering gentemot att med egna medel finansiera nödvändiga arbeten. Under senare år har lånen som Brf Brickbandet tagit ökat med ca 10 milj. Trots detta är lånebelastningen relativt sett väldigt låg oavsett vilken parameter vi mäter oss mot, t ex per medlem, per m2 brf-yta, procent av taxeringsvärde eller procent av marknadsvärde.

Nuvarande årsavgift

I dag är årsavgiften 640,70 kr/kvm. 

Tabell över årsavgiftens utveckling för en typlägenhet (pdf)

Prisutvecklingen för lgh i Brf Brickbandet 1996–2014

 

Graf över prisutvecklingen i föreningen 

Foto: Robert Ekegren