logga

Föreningen har 202 p-platser för uthyrning. 122 har eluttag. Det är för närvarande kö till platserna.
Avgiften är idag 250 kronor för plats med eluttag och 120 kronor för plats utan.
Den första juli i år 2017 höjs p-platshyran med 50 kronor i månaden.
År 2018 planerar Stockholms Stad att införa avgift för att parkera på gatorna och boendeparkering. Kostnaden för boendeparkeringen är föreslagen att bli 300 kronor per månad. Brickbandets uttag av hyra för p-platserna kommer att anpassas efter den avgiften.