logga

Området

Trädgård och rabatter
Föreningen välkomnar egna initiativ till mindre planteringar på föreningens grönområden och kan bidra med medel till inköp av perenna växter på vissa villkor. Intresserad kontaktar kansliet. Egna rabatter utmed gatusidan är ej tillåtna med anledning av att föreningen vill värna om områdets ursprungskaraktär som skapades av trädgårdsarkitekt Ulla Bodorff.

Parkering och tomgångskörning

Önskar du hyra en parkeringsplats, kontakta kansliet. Parkering skall ske med avgasrör mot gatan. Du skall själv hålla p-platsen ren och snygg. Motorvärmar-uttagen är elektroniska, och klarar 1,3 KW belastning. Uttagen är försedda med jordfels- brytare. 
Det är förbjudet att parkera på gårdarna, utrycknings- 
fordon och färdtjänst måste kunna komma fram.

  Enligt myndigheternas föreskrifter är tomgångs- körning av motorfordon under mer än en minut för- bjuden inom kommunen. Bestämmelsen gäller givetvis även inom föreningens område.

Vår- och höststädning

Varje år kallar föreningen till vår- och höststädning en helg under april respektive oktober. Det brukar komma mycket folk till städdagarna. Tillsammans snyggar vi upp grönområdena inför sommaren, föreningen bjuder på kaffe, läsk, korv mm och vi har ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra.