logga

Ventilation
Lägenheterna är försedda med s.k. självdrags-ventilation. Det är därför lätt att få s.k. kallras (ventilationen sker bakvägen genom imkanalen). Sörj för god ventilation genom att se till att springventiler under fönstren hålls öppna, vintertid till hälften, sommartid helt. Ha gärna vädringsfönstret i köket öppet lite på glänt. Evakueringsventiler får ej igensättas.
  Tänk även på att innerdörrarna är falsade. Om frisk luft ska kunna passera måste dörrarna ställas på glänt. Det blir bättre luftväxling vintertid om luft får dra in genom springventilerna än genom att öppna badrumsfönstret. Luften värms nämligen upp av radiatorn under springventilen och drar sedan genom lägenheten innan den evakueras genom badrummets frånluftsventil.