logga

Reparationer

Innan du börjar reparera din lägenhet, vänd dig till kansliet för råd, så undviks dyrbara misstag. Se avsnittet "Badrum".

  Vi vill påminna om reglerna kring ombyggnad. För rivning av väggar måste man kontakta Sivert på exp för ett godkännande. Det är inte tillåtet att flytta rördragningar eller avlopp. Om föreningen upptäcker en icke godkänd ombyggnad kommer vi att kräva att medlemmen återställer lägenheten på egen bekostnad.

  En otillåten ombyggnad kan få omfattande konsekvenser för medlemmen där föreningen kan gå in och stoppa en försäljning tills den otillåtna ombyggnaden är åtgärdad och slutbesiktningen är godkänd. Vi hade nyligen ett sådant fall vilket var olyckligt både för föreningen och medlemmen.

  Föreningen har ett mångårigt samarbete med kunniga elektriker, målare, snickare, golvslipare samt golvläggare som kan hjälpa dig.
Läs mer under hantverkshjälp.
  S.k. takras (när putsen släpper från lägenhetens innertak) ersätts ej av föreningen. Enligt stadgarna ansvarar bostadsrätts-innehavaren för takets skick.
Vissa mindre reparationsarbeten utföres med egen personal i mån av tid. Hör med tekniska förvaltaren om aktuell timdebitering.

 

Reparationsfond, besiktning

Lägenhetens reparationsfond är i princip avskaffad, inga nya avsättningar görs och kvarstående behållning på resp. lägenhet kommer att betalas ut 2016-12-31 till den som är bostadsrättshavare då. Uttag kan göras mot kvitton för reparationer enl. § 14 i stadgarna. Kontakta kansliet

Renovering av badrum.
Den som ska renovera sitt badrum ska först kontakta kansliet för inspektion så att dyrbara misstag undviks.
  Inspektionsluckan i laminatskivan bakom WC-stolen får ej sättas för. Vi måste kunna nå rören bakom. Golvbrunnen är försedd med en liten plastkorg, som lätt kan lyftas ur för rengöring efter det att plasthandtaget fällts upp.
  Var alltid noga med att ventilera bort fuktig, varm luft ur badrummet (dock vintertid ej genom att öppna fönstret) särskilt om du kör egen tvättmaskin och hänger upp våta kläder.
  Lämna badrumsdörren på glänt när du går därifrån. Uppvärmd luft måste ha en chans att komma in i badrummet. Kontrollera då och då väggarnas skick, särskilt ytterväggen så att inte vattenskador uppstår. Tänk på att det är du som medlem som är betalnings-ansvarig för skador orsakade av bristande tillsyn. Anmäl droppande kranar och läckande WC till expeditionen för åtgärd.
  Måla om badrumsfönstret med 1–2 års mellanrum om du duschar dagligen och skydda det dessutom gärna med duschdraperi. Ett murket badrumsfönster kan bli mycket dyrt att åtgärda.
  Skivorna i badrumstaket (bv och 1 tr) får tas bort förutsatt att ett av de tre alternativen nedan följs. Inspektion av ovanliggande rör måste kunna göras, samt måste brandklass enligt bygglov upprätthållas.       Man kan t ex inte utan vidare montera s.k. downlights i undertaket. Dessa tre alternativ är tillåtna:

  • Alt 1. Befintligt utförande med ett pendlande innertak utfört av gipsplattor och ovanliggande mineralullsmatta i tjocklek 100 mm
  • Alt 2. Uppföra ett nytt innertak med dubbla gipsskivor (2 x 13 mm) monterat på stålreglar samt försett med 100 mm mineralullsskiva. I denna konstruktion kan infällda spotlights monteras. Tillse att stålkablarnas fästning i taket klarar av vikten av dubbla gipsskivor.
  • Alt 3. Innertakskonstruktion kan tas bort om typgodkänd brandmanschett monteras vid genomförningen samt att eventuell hålighet mellan rör och bjälklag tätas med obrännbar massa.