logga

Fönsterinklädnad
Fönsterinklädnaden är på utsidan försedd med en silikonsträng i fönstrens nederkant och ca 10 cm upp på sidorna. Denna silikonsträng får på inga villkor avlägsnas, den skyddar underliggande träkarm från röta. Det är inte tillåtet att själv borra, såga eller montera något tillbehör på de nya profilerna. Kontakta kansliet. Glöm inte att vid behov måla om mellan fönsterbågarna. Att åtgärda ett murket fönster är dyrt och bekostas av lägenhetsinnehavaren. Var särskilt uppmärksam på badrumsfönstret, se avsnittet "Badrum".