logga

Balkonger

Brf Brickbandet har låtit bygga balkonger till de lägenheter som tidigare saknat detta. Observera att möjligheten att inte köpa balkongen (och inte nyttja den) var begränsad till de som var bostadsrättsinnehavare när stämmobeslutet fattades. Säljs en sådan bostadsrätt, måste den nya bostadsrättsinnehavaren köpa balkongen av föreningen. Man får då betala till dags dato upplupna amorteringar plus ränta kontant och därefter ansluta sig till pågående avbetalningsplan.
  Man får inte salta på balkonggolvet, ej heller lägga klinker eller montera t ex parabolantenn på vägg eller räcke. Om man monterar ett eluttag skall detta vara försett med jordfelsbrytare.
Det är förbjudet att grilla på balkongen p g a oset.