logga

Om ditt boende

Brandvarnare
Minst en brandvarnare skall finnas monterad i varje lägenhet och hyreslokal


Andrahandsupplåtelse
Som boende i Brf Brickbandet har man under vissa förutsättningar rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Uthyrning medges med högst ett år i taget.
  I och med lagändringen  1 juli 2014 kommer föreningen att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Den avgift som kan tas ut är 10% av PBB för ett helt år. Ta kontakt med expeditionen för vidare info.
 

Pantförskrivningar
Pantförskrivningar lämnas till kansliet för styrelsens underskrift. Pantförskrivningen skickas därefter till banken inom ca 1 vecka. En avgift, 1% av basbeloppet tas enl. stadgarnas § 50 ut för denna tjänst varje gång den utnyttjas.

 

 

 

För 2018 blir

Överlåtelseavgiften 
1138 kr.
Pantsättningsavgiften
455 kr.
Avgiften för upplåtelse i andra hand 4 550 kr/år.