logga

Försäkring

Skada orsakad av bristande underhåll eller försumlighet från din sida är du som medlem ansvarig för (se stadgarna § 14). Självrisken för föreningens fastighetsförsäkring är ca 44.400 till ca 88.800 kr beroende på typ av skada (1 alt. 2 basbelopp).
Om skadan gäller bristande underhåll på tätskikt i badrum tex. är självrisken 80.600:-. Styrelsen rekommenderar en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring