logga

Att bo i bostadsrätt

Bostadsrätt
Innebär att medlemmen, innehavaren, har rätten att bebo lägenheten tillsvidare samt att även rätten att försälja densamma. Observera att både lägenheten och fastigheten är föreningens egendom. Medlem har inte rätt UTAN styrelsens medgivande att göra väsentlig förändring av planlösningen, d v s riva väggar, ta bord kalkstensgolvet i hallen o s v. Man äger alltså inte lägenheten UTAN rätten att bebo densamma.

 

Andrahandsuthyrning

Som boende i Brf Brickbandet har man under vissa förutsättningar rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Giltigt skäl kan t ex vara studier eller tillfälligt arbete på annan ort, vård av sjuk anhörig etc. Skälen skall styrkas av intyg. Uthyrning medges med högst ett år i taget. Är skälet samboende på prov beviljas högst 6 mån.
I och med lagändringen  1 juli 2014 kommer föreningen att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Den avgift som kan tas ut är 10% av PBB för ett helt år. 

Vid ansökan skall följande bifogas:

  1. Brev där bostadsrättshavaren begär att få hyra ut med angivande av skäl, hyresgäst med personnr, adress och telefonnummer under uthyrningstiden.
  2. Intyg som styrker det skäl man anger t ex från skola, arbetsgivare etc
  3. Kopia på hyreskontraktet
  4. Intyg betr. hyresgästen där t ex tidigare hyresvärd, arbetsgivare etc intygar att detta är en hyresgäst han rekommenderar. INTE bara referenser i form av namn och telefonnummer.
  5. Om man inte befinner sig i Stockholms närhet en fullmakt för någon som kan företräda ens intressen om något skulle hända med lägenheten (t ex att hyresgästen orsakar en vattenskada) och snabba beslut behöver fattas.

 

 

Avflyttning/överlåtelse

Blanketter för in/utträde ur föreningen finns att hämta på kansliet. Lämna över stadgarna, den senaste årsredovisningen samt broschyren "Välkommen till Brf Brickbandet!" till den nytillträdande medlemmen, så att denne vet vilka regler som gäller inom föreningen. Dessutom är det viktigt att samtliga till lgh hörande nycklar överlämnas inkl. ev. hänglåsnyckel till källarförråd där avstängningar finns. Ett förlorat hänglås/nyckel debiteras med f.n 750 kr, förlorad Aptusnyckel till port och tvättstuga f.n 250 kr. Har man själv ändrat lösenordet till tvättstugan bör man återställa detta innan man flyttar till 62+det 3-siffriga lägenhetsnumret.
En avgift om 2,5 % av basbeloppet tas ut av den som överlåter lägenheten enligt stadgarna. Denna avgift är lika vid alla typer av överlåtelser.

Föreningen tar ut en pantsättningsavgif om 1% av basbeloppet, avgiften avser registreringen av pantsättningen i lägenhetsförteckningen.

 

Styrelsen ser allvarligt på otillåten andrahandsuthyrning. Förr eller senare uppdagas detta och medlemmen riskerar att förverka sitt medlemskap = tvångsförsäljning av bostadsrätten.

 

Avgiftsinbetalning, autogiro
Frågor ang. månadsavgifter och hyror besvaras av kansliet, 08-265031 må-fre 8-11 eller av AdEx må-fre 9-10 08-586 344 00. Autogiroblanketter kan fås på kansliet.Föreningens bg utan OCR kan användas för inbetalningar utan avi, bg 5067-4662. Ange lägenhetsnumret i föreningen.

 

Medlemsskap

Medlemskap beviljas av styrelsen. Endast fysiska personer beviljas medlemskap i Brf Brickbandet. Juridiska personer accepteras ej.
Max två personer kan beviljas medlemskap i samma bostadsrätt. Minsta tillåtna andel är 10%.

 

Städdagar

Varje år kallar föreningen till vår- och höststädning en helg under april respektive oktober. Det brukar komma mycket folk till städdagarna. Tillsammans snyggar vi upp grönområdena inför sommaren, föreningen bjuder på kaffe, läsk, korv mm och vi har ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra.

Hur vi skapar en god grannsämja kan man läsa om här