logga

12 juni 2019

Kattproblem!
Vi har flera katter som stryker omkring i vårt område. Ibland till besvär för våra medlemmar. Ni som har katt i området har ett ansvar och bör ha märkning på katten.

AKTUELLT

14 juni 2019

Bahnhof kommer att utföra servicearbete som påverkar Brf Brickbandet
Detta kan komma att innebära nedtid under följande
period:  Start: 2019-06-28 00:01  Stop: 2019-06-28 06:00
Beräknad nedtid: 4 tim
Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.12 juni 2019
Den nya utebelysningen klar!
Vi säljer de gamla stolparna!

läs mer här.

10 april 2019
Vårstädning 28 april och cykelrensning
från samma datum!

mer info i portarna inom kort. Glöm inte att märka om era cyklar med namn lghnr och datum. Gamla ägarlappar gäller inte längre.

3 april 2019
Ny kampanj för säkerhetsdörrar!
läs mer här.
Kampanjen är nu avslutad och resulterade i 27 nya beställningar.

13 december 2018

Mera grävningar i vår!

Ellevio kommer att göra en nätförstärkning
 läs mer här.

9 mars 2019

Internet och avbrott i uppkopplingen.
Vi installerar nu bergvärmepumparna i de hus som har fått ny el framdragen. I samband med installationen bryts strömmen i fastigheten i flera omgångar. När strömmen bryts så går swicharna ned och måste startas om. Switcharna förser alla lägenheter med uppkoppling mot internet och det finns en i varje hus. Bahnhof klarar oftast omstarten via nätet men ibland så måste dom fysiskt åka hit och komma in i utrymmet där switcharna står och därifrån starta om dom. 
Ibland kan man vara tvungen att starta om sin egen router.
Problemen kommer att kvarstå till bergvärmen är installerad i alla hus och vi hoppas att allt ska vara klart i höst. Det beror enbart på Ellevio som ska dra fram elen till de fastigheter som återstår, och dom har aldrig bråttom.

5 februari 2019

Ytterligare ett inbrott
den 28/1 mellan 16.30 och 17.30!

På Galonvägen 39 nedre botten. Hela lägenheten uppochnervänd.
Vi rekommenderar alla som bor längst ner att skaffa fönsterlås till balkongdörren och låsa det när man inte är hemma.. En relativt billig lösning som försvårar inbrott. läs mer

Stöld på Stramaljvägen 26 den 30/1 kl. 11.00. Medelålders kvinna som hjälpte äldre dam med matkassar stal alla hennes guldsmycken.

 

12 december 2018

Det har varit inbrott den 11/12!

På Stramaljvägen 36 nedre botten. Vi rekommenderar alla som bor längst ner att skaffa fönsterlås till balkongdörren även om det vid detta inbrott fanns fönsterlås.. En relativt billig lösning som försvårar inbrott. läs mer

13 november 2018
Nya porttelefonin igång från den 15 november!
En kort manual
1. Den besökande bläddrar fram till ditt namn på knappsatsen utanför porten med hjälp av pilarna och trycker på knappen vid dit namn.
2. Det ringer i din telefon
3  Du svarar som vanligt
4  Om du vill släppa in personen som ringer trycker du på 5:an
6. Porten öppnas


Om något namn fattas eller om något nummer blivit fel så ska man e-posta till kansliet@brickbandet.se

1 oktober 2018
Äntligen är nya utemöblerna här. Lite sent kanske men vi får hoppas på en varm Brittsommar.

14 oktober 2018
Militärövning i Bromma 
främst i Bällsta, Riksby och vid Bromma flygplats. 
Den17-20 oktober samt 7-10 november kommer militära fordon och beväpnade soldater att synas runt övningsplatserna. Mellan klockan 07 och 21 på vardagarna samt mellan klockan 8 och 18 på helgen har militären tillstånd att avlossa skott. Det rör sig dock om helt ofarlig lös ammunition. 

30 september 2018
Asfaltering!
Stockholms stad kommer att och lägga asfalt på Synålsvägen och Galonvägen.
Detta kommer att ske v 41, 8/10-13/10. Vi kommer att ha parkeringsförbud under dessa dagar då vi inte vill riskera att det står några bilar i vägen.

20 september 2018

Porttelefonerna! 

Alla som ännu inte meddelat vilket telefonnummer
som ska vara kopplat till porttelefonen – e-posta namn, telefonnummer och lägenhetsnummer till kansliet@brickbandet.se
(Två namn och två telefonnummer går också bra.) 

17 augusti 2018

Äntligen!
Omkoppling till bergvärme kommer att ske med början
den 21-22 augusti i hus 15, Galonv 1-3 och hus 16, Stramaljv 2-10.

Se under Aktuella projekt - Geoenergi-bergvärme

6 augusti 2018

Skorstenen rivs!
Tråkigt men tyvärr enda utvägen läs mer...

16 juli 2018

Nya porttelefoner!
Samtliga entréportar kommer få nya porttelefoner med start i början på september. Arbetet ska vara klart i mitten av november.
Separat blankett kommer skickas ut i september där man får fylla i sitt telefonnummer och namn (max två telefonnummer per lägenhet) som ska anslutas till respektive porttelefon.
Entreprenör: AR LÅS&PASSAGE AB.

11 juli 2018

Uteplatserna!

Arbetet med våra nya plattlagda uteplatser börjar veckan efter midsommar. Arbetet beräknas avslutas runt den10 augusti.
I samband med arbetet passar vi på att se om parken och rensa ut bland vildvuxna....... Läs mer

27 juni 2018

Information om GDPR!
Från och med den 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Läs mer om
Brf. Brickbandets behandling av  medlemmarnas personuppfter

29 maj 2018

Årets föreningsstämma

Vi tackar de 57 medlemmar som slöt upp. Ett protokoll från stämman kommer att läggas ut på hemsidan så snart som möjligt.
Vid omröstningen om ny portelefoni vann ja-sidan med 30 ja
mot 23 nej, övriga röster nedlagda.

25 maj 2018

Nu har vi TV från Telenor  
Från att ha varit ägt av Telenor
har Bredbandsbolaget gått upp i Telenor.
Felanmälan och kundtjänst på telefon 020-222 222.

6 maj 2018

Verksamhetsberättelsen för 2017 som normalt följer med kallelsen till årsstämman är i år försenad. Den kommer att delas ut i brevlådorna så snart som möjligt och i god tid före stämman. Verksamhetsberättelsen kommer också att läggas ut på hemsidan under flikarna Mäklarinfo och styrelsen-utdrag från styrelseprotokoll och förvaltningsberättelser. 

3 maj 2018

Föreningsstämma
klockan 19.00 den 28 maj 2018
i kyrkan vid Brommaplan Drottningholmsvägen 400.
Viktiga beslut som rör vårt boende ska tas. Se vidare i den kallelse som delats ut i brevlådorna, där alla motioner finns med.
Glöm inte att ta med legitimation och lägenhetsnummer.
Varmt välkomna!

28 april 2018
Under aktuella projekt ligger nu en tidsplan för renoveringen av våra tak och fasader.

28 april 2018
På förekommen anledning vill vi påminna om att det inte är tillåtet att grilla på balkongen.

23 april 2018

Varning!
Någon ringer upp äldre och säger att nycklarna ska
bytas i området och de ska få nya nycklar med posten inom kort.
Då ska de gamla nycklarna skickas till en adress.
Detta är ett bedrägeri!
Skicka inga nycklar!

Brf Brickbandet planerar inte att byta nycklar.
Ska något arbete utföras kommer info från föreningen och nycklarna ska läggas i nyckeldroppet vid exp. inte skickas med post.

10 april 2018

Angående nedtagna träd!

Föreningen har valt att ta ned ett antal träd på vår mark. Träden var svampangripna och den arborist vi anlitar ansåg att det var hög tid att ta ner dem. Nya träd kommer att planteras i höst. Det har ännu inte bestämts vilken sort ersättningsträden blir.

23 mars 2018

De planerade arbetena med att
renovera tak- och fasader och byta avluftningsrör mm på hus 17, Stramaljvägen 13-29 kommer inte att starta före den 15 april.
Vi återkommer med exakt tid.
Man kan parkera på sin p-plats utan oro till dess.
 När man kommer igång med arbetena kommer halva huset att åtgärdas i taget, med början med Stramaljvägen 21-29.
 Det kommer att bli så att de flesta platser går
att använda nattetid (vi hoppas på det i alla fall).
 Det är inte någon försening som inträffat, man har bara valt att ta Norrbys hus först av praktiska skäl.
Man hinner också borra klart på Stramaljv. 13-29.

16 mars 2018

Valberedningen vill ha ännu fler intresserade till styrelsearbetet!

Vi behöver ekonomi och/eller fastighetskompetens och det behövs fler kvinnor som vill vara delaktiga i styrelsens arbete. läs mer

16 mars 2018

Det har varit ett inbrott den 13/3!

På Dukvägen 33 nedre botten. Inget fönsterlås. Vi rekommenderar alla som bor längst ner att skaffa fönsterlås till balkongdörren. En relativt billig lösning som försvårar inbrott. läs mer

12 mars 2018

BORRSTART!

Denna vecka kommer vi igång med borrningarna till bergvärmen.
Vi kommer att börja på gården mellan hus 17 och 19 (Stramaljvägen 17–27 och Dukvägen 26–32). Borrningarna tar ca en vecka per gård. Under den tiden kommer det att vara störningar. En preliminär plan finns här.

3 mars 2018
Staden har infört en avgift för parkeringen i Riksby.
Man kan ansöka om boendeparkering om man är skriven i området. Boendeparkering kostar 300 kronor/månad eller 20 kronor/dygn. Avgiften per timma är 5 kronor och tas ut 
kl 7.00 till 19.00 vardagar.

05-03--2018

Är du intresserad av att vara med i Brickbandets styrelse?
läs mer

19-12--2017
Vid kuverteringen av månadsavgifterna för 1:a kvartalet 2018 fallerade sorteringsmaskinen. Nya avier kommer att skickas per post. Ska man åka bort och inte kan vänta på det kan man ringa Servicecenter på Fastum 08-586 344 00 må-fre 8-16 (helgfria vardagar) och få summa och OCR nr..

Vi har drabbats av flera inbrott i höstmörkret!
Senaste den14 november på Galonvägen 3. Om någon sett något, tidig kväll, hör av er till polisen.
Inbrotten sker oftast på nedre botten via balkongerna så det är viktigt att man har lås på dörrar och fönster. läs mer

Den 20 november är det dags
Ny tv-leverantör – med streamingtjänst

Läs mer här

Nya cykelstölder!

Bromma är just nu utsatt av ligor som stjäl dyra cyklar,
Vi har drabbats av flera stölder på sista tiden. Ett sätt att skydda sig är att förvara cyklarna i cykelkällaren.

En del frågor har dykt upp kring elementjusteringen
läs mer här

Vi har ett hårt tryck på våra P-platser
Från och med 1/1 2018 får man endast hyra en p-plats/medlem. Det är inte tillåtet att hyra ut i andra hand och den som hyr måste äga och bruka sin bil. För övrig inf se Brickbandets broschyr.

Vi har ett resultat!
Enkäten om nytt aptussystem med telefonstyrning för portarna resulterade i 329 svarande. 177 nej-röster och 158 ja-röster. (inkl. sent inkommande svar)
Resultatet innbär att vi inte påbörjar någon upphandling i höst.

Ny arbetsgrupp
Vi vill till hösten engagera medlemmar till en ny arbetsgrupp som arbetar med trygghetsskapande och trivselfrämjande åtgärder i vår utemiljö. Gruppen ska utvecklar såväl den egna gården som helheten i vår park. Se på tänkbara investeringar till uteplattser belysning och beskärningar av buskar och träd. Intresserade hör av sig till expeditionen via
e-post kansliet@brickbandet.se

Protokoll från årsmötet den 30/5 2017
finns nu att läsa här.

Från och med styrelsemötet den 2 maj kommer ett publikt protokoll från alla styrelsens möten att läggas ut på hemsidan under styrelsen-utdrag ur styrelseprotokoll och förvaltningsberättelser. Vi hoppas att det kan ge en större transparans och insyn i styrelsens arbete.

12 maj 2017
Det kommer att göras ett servicearbete i Bahnhofs nät i Bromma, detta kommer att innebära under tiden för avbrottet. Arbetet är inplanerat den 28 maj kl 02:00 och ungefärlig nedtid beräknas till ca 30 min.Vi beklagar eventuella olägenheter detta kan komma att medföra er.
Med vänlig hälsning
Support Företag
Bahnhof AB

20 januari, 2017
Vill man ha digital-tv via Sappa måste man ha Bahnhofs router. Anledningen till detta är att Bahnhofs router är konfigurerad för att ta emot och distribuera tv-signalerna till Sappas tv-box så utan deras router får inte tv-boxern rätt signaler.

3 januari, 2017
Ny adress när ni bokar tvättstuga eller föreningslokal med Aptus-appen (smartphone) så måste IP-adressen ändras till http://82.196.121.94/bookingservice/bookingservice.svc/.

30 november 2016
Eurosport 1 kommer att ersätta MTV i det analoga nätet från den 8 december. Du kan behöva göra en kanalsökning på din TV för att uppdatera kanallistan.
 

1 september 2016
På extrastämman den 30 augusti beslöts enhälligt att anta styrelsens förslag för en geolösning för varmvatten och värme genom lokala värmepumpar. läs mer här

Alla lägenheter är försedda med två olika nummer.
Det ena, som är ett nummer mellan 1-552
(samt 601-607 i kv Schalen), är ditt lägenhetsnummer. Det använder du i all kommunikation med styrelsen och expeditionen samt när du bokar tvättid eller föreningslokal,
62 + ditt lägenhetsnummer t.ex. 62001.
Det andra, som är ett fyrsiffrigt nummer t ex. 1101, är kopplat till din mantalsskrivningsadress hos Skatteverket och fungerar bara tillsammans med den fullständiga adressen

Det blev ett klart JA till en geoenergilösning på extrastämman den 4/11 2015. protokollet från extrastämman
 54 ja, 1 nedlagd och 3 nej.

09.01 2017  
20% rabatt på färg hela 2017
i DN-byggs nya butik på Sankteriksgatan 23. 
Uppge Föreningens namn och Orgnr i butiken. 
Frågor? e-post erika.nord@dnbygg.se
tel. 08-519 478 80
erika.nord@dnbygg.se   http://dnfarg.se

Lite mer om radonet i våra hus    läs mer....​
Viktigt om reparationer och ombyggnad    läs mer....
Bevarandeprogram för Brickbandet    ladda ner
Erbjudanden från lokala företag    läs mer....
TV och bredband    läs mer....

Vår interna TV-kanal är för tillfället nedstängd. Den har snurrat sedan 1999 och har nu gett upp. En ny lösning är troligen på gång.