logga

I vår underhållsplan för de kommande 15 åren är arbetena med tak- och fasadrenoveringar inlagda. Vi började ett år tidigare på grund av läckage på vissa takpartier. Underhållsplanen kan revideras om det händer något akut och resurserna behöver gå till något annat.

Den aktuella tidsplanen är följande:

hus 11 Galonvägen 17–21                       2017 klart

hus 17 Stramaljvägen 13–27                   2018 

hus 20 Stramaljvägen 1–7                       2019
hus 16 Stramaljvägen 2–10                     2019

hus 15 Galonvägen 1–3                           2020
hus 12 Galonvägen 7–11                         2020

hus 21 Dukvägen 2–10                             2021
hus 18 Dukvägen 16–18                           2021

hus 14 Stramaljvägen 26–28                    2022
hus 13 Stramaljvägen 14-20                     2022

hus   8 Galonvägen 25–31                        2023
hus 19 Dukvägen 26–32                           2023

hus 22 Dukvägen 25–33                           2024
hus 24 Dukvägen 15–21                           2024

hus 23 Drottningholmsvägen 356–362     2025
hus 25 Drottningholmsvägen 346–352     2025

hus   7 Dukvägen 40–44                           2026
hus   9 Stramaljvägen 32–36                    2026

hus   3 Dukvägen 39–47                           2027
hus 10 Dukvägen 34–36                           2027

hus   5 Drottningholmsvägen 380–382     2028
hus   4 Drottningholmsvägen 370–376     2028

hus   1 Galonvägen 39–41                        2029
hus   2 Dukvägen 53–59                           2029
hus   6 Riksbyvägen 6–12                         2030