logga

2019-03-09
Kampanj på säkerhetsdörrar!
Kampanjpris 22 700 kronor fram till 31 mars (ordinarie pris 28 500 kronor).
För mer information kontakta leverantören Stockholms inbrottsskydd (Ralf Petersson)
08-514 000 45 eller e-post ralf@stockholmsinbrottsskydd.se
Läs gärna mer på www.stockholmsinbrottsskydd.se


2016.02.29 
Vi har nu 115 medlemmar kvar som inte bytt till ny säkerhetsdörr. Stockholms inbrottsskydd startar nu en kampanj som, fram till den 15 april, erbjuder en säkerhetsdörr för 22700:-. Mer info kommer i brevboxen för er som är aktuella. Broschyr med beställnings-blankett hämtar ni här.

2015-09-02
Fram till i dag har 440 dörrar installerats och nu
börjar målarna sitt jobb med de 24 sist monterade dörrarna


2013-05-30
Vi startar en ny "pass på kampanj" för säkerhetsdörrar tillsammans med Stockholms inbrottsskydd. Pågår till den 15 oktober 2013
Berörda medlemmar har fått ut erbjudande i brevlådan.Fram till 2020 bör alla lägenheter ha bytt till säkerhetsdörr.


2012-11-04
Tillfälle, vår leverantör av säkerhetsdörrar meddelar att det finn tre högerhängda och en vänsterhängd dörr till omedelbar försäljning till samma pris som tidigare 17200:-. Dock måste fastighetsbox vara installerad i trappuppgången.
Kontakta omgående ralf@stockholmsinbrottsskydd.se
08 514 000 45, 070 835 02 22
www.stockholmsinbrottsskydd.se
eller Brickbandets exp. 08-265031.


2012-09-03
För att vi ska slippa egentecknade skyltar på våra nya säkerhetsdörrar uppmanas medlemmarna att komma till kansliet för att hämta bokstäver och kanske få hjälp att sätta dit dessa, alternativt beställa så lägger vi bokstäverna i er postbox så kan ni själva göra jobbet.

2012-06-06
De första 105 säkerhetsdörrarna är nu under produktion och börjar monteras den 13 augusti med ca 30 dörrar i veckan. Därefter monteras övriga 241 dörrar vecka 36-42.
72 fastighetsboxar är nu uppsatta i de trapphus där alla godkänt boxarna. Vi har 12 nej (prövas i hyresnämnden), 13 har ej svarat, resten av medlemmarna (531 st) har givit sitt medgivande till fastighetsboxarna. Fastighetsboxarna kostar totalt 264 000:- inkl.moms, andra felaktiga summor har nämnts i debatten. Pdf om basfakta kring dörrarna finns här

 

2012-05-02
Dispens från fastighetsboxen hos Posten:
Man ringer till Posten 070-9800115.
De skickar då hem en blankett som man får fylla i och lämnar tillbaka till Posten.
Posten beslutar sedan om dispens och ger dispens till den som har svårt att gå pga ålder eller handikapp.
Om man inte beställer säkerhetsdörr delas posten, om man får dispens, sedan ut i brevinkastet.
Om man beställer säkerhetsdörr sätter föreningen upp en brevlåda i trapphuset utanför dörren på "sitt" våningsplan.
Även om man begär dispens skall man fylla i blanketten där man godkänner stämmobeslutet och lämna till föreningen. Om man inte fyller i den blanketten innebär det att man vill föra sin talan mot föreningen i hyresnämnden.
 

2012-04-19
Viktigt om säkerhetsdörrarna.
Vi kan nu flytta fram fram sista dagen för dörrbeställning för första omgången till den 30 april. Om man beställer innom den tiden kan man räkna med att få dörren monterad och klar innan hösten.
Efterbeställningar kan bli ett dyrare alternativ beroende på hur många som beställer vid ett och samma tidpunkt, se pristrappan.
1 st                24 200 kr inkl. moms
2 st                22 650 kr inkl. moms
3-5 st            22 000 kr inkl. moms
6-10 st          20 000 kr inkl. moms
11-20st        18 900 kr inkl. moms
21-50 st       18 100 kr inkl. moms
51-99 st       17 700 kr inkl. moms
100-200 st   17 400 kr inkl. moms
201-              17 200 kr inkl. moms
Priserna gäller vid gemensam beställning till Stockholms inbrottsskydd AB och skalan visar att ju fler som beställer dörr vid ett och samma tillfälle desto lägre pris för oss alla. I dag har vi, hitintills, i första omgången 205 st beställningar dvs vi får det lägsta priset i denna omgång
Avseende ROT-avdrag. Det är inte tillåtet att dra av arbetskostnaden då arbetet utförs ut mot trapphuset.
 
 
 

2012-03-15
Vad säger våra "testförare".
Ann Gardeström
–Det drar inte längre från trapphuset vilket innebär att jag fått ca två grader varmare hemma. Det är tystare från trapphuset, dörren skramlar inte längre när någon går in/ut genom porten.
Mari Källman:
–Jag är väldigt nöjd med min nya, fina säkerhetsdörr. Det är väldigt fint målat runt dörren på den befintliga dörrkarmen. Det är svårt att se att de är en ny dörr och gammal dörrkarm. Sen har jag upptäckt att jag sover bättre, en bonus jag inte räknade med. Jag hör inte när porten öppnas på nätterna, inte heller när tidningen kommer. Att dörren också känns tung och gedigen är mycket positivt.
 

2012-02-21
Testdörrarna är nu monterade på hos Gardeström, Galonvägen 39 och hos Källman, Galonvägen 27. Det går bra att gå dit och titta på dörren från utsidan när som helst (porten låses dock kl. 19.00). Vill man titta på dörren inifrån (t ex för att se hur ljuddämpande den är eller se vilka lås som ingår) kan man kontakta Källman, 08-43740095, eller bara komma på söndagen den 26 feb 2012 mellan kl. 14-16 hos Källman Galonvägen 27 eller till Gardeström Galonvägen 39 mellan kl. 13-15.
 

2012-01-27
Styrelsen har nu tagit beslut på dörrgruppens rekommendation av leverantör. Dörren är av svenskt fabrikat Swedoors och är en säkerhetsdörr klass 3, ljudklass 35DB. Utsida och insida är furufanerad med standardlasyr utan brevlåda (fastighetsboxar kommer att sättas upp). Vecka 7 kommer två provdörrar att monteras på Galonvägen 27 och Galonvägen 39. En extra föreningsstämma kommer att sammankallas under mars månad. Om stämman röstar ja, kommer de som önskar köpa att få fylla i en beställningsblankett. Leverans och montering kan, förhoppningsvis, ske med början i juni.
Pris per dörr kan variera beroende på hur många som tecknar sig i ett första skede, men mellan 16 och 18 tusen kronor räknar vi med. Efterbeställningar kommer att ligga på ett något högre pris.  Vår leverantör har också lovat att titta på lösningar för säkrare balkongdörrar.
Vår kontakt på Handelsbanken är vidtalad och hjälper de medlemmar som vill ha en lånefinansierad lösning. För de som har kvar medel i inre fonden kan den användas
 

2011 12 05
Två kvar
Dörrgruppen har nu tillsammans med styrelsen valt ut två leverantörer som vi träffade den 4 december. Vi kommer att, idag, titta på två olika referensobjekt och till den 15 december kommer styrelsen att välja ut en av dessa leverantörer. Två provdörrar kommer att monteras  och kunna visas upp i slutet på februari.
 

2011 09 10
Offertförfrågan
har nu skickats till 3 dörrleverantörer och svar väntas inom en månad. En extra stämma kommer att utlysas i mars för att fatta beslut om byta av dörrar. Om allt går som vi hoppas kommer installationen av de nya dörrrarna att ta sin början senast i juni 2012
 

2011 09 10
Tre kvar
Vi har nu valt ut tre leverantörer som vi går ut med en offertförfrågan till. Styrelsen har beslutat att inte byta ut samtliga dörrar med tvång utan att medlemmarna själva får välja. Däremot kommer vi endast att tillåta en modell från en leverantör. Detta innebär att varje medlem får teckna en ordersedel som leverantören tar fram och vi godkänner. Fakturering kommer att ske till medlemmen direkt.
 
 

2011 06 01
 
FÖRE MIDSOMMAR
planeras möte med ytterligare 2 dörrleverantörer till de 3 vi redan träffat och utifrån detta möte väljer vi ut en eller två leverantörer som kommer att provmontera sina dörrar.
 

2011 04 04
En god uppslutning
Till informationsmötet om säkerhetsdörrar kom cirka 100 medlemmar. Många goda idéer ventilerades. Bland annat framfördes frågor om att förstärka ”skalskyddet” med portkodslås som ett komplement eller alternativ till säkerhetsdörr. Det diskuterades olika förslag till finansiering och om det är möjligt att bara de som är intresserade byter dörrar i en första fas. Alla förslag finns med i dörrgruppens fortsatta arbete. Nästa informationträff kommer i samband med årsmötet tisdagen den 31 maj.