logga

Det här hände i projektet bergvärme!

2019-11-21
Nu är alla 26 hus klara och inkopplade.
Nästa år kan vi räkna med betydligt mindre kostnad för värme och varmvatten. Om stämman så vill får vi undersöka om vi kan gå vidare och komplettera bergvärmen med solceller på taken som kan hjälpa till att driva pumparna.

2019-03-14
Nu är totalt 14 hus klara.
Hus 8,9,11,12,13,14,15,16. Samt hus 17,18,20,21. Hus 22 och 24 kopplas nu i dagarna. Därmed är det 12 hus kvar. I dessa är snart pumparna installerade och vi väntar bara på att Ellevio ska dra strömmen. Dom har lovat börja nu i april och allt är förhoppningsvis klart i oktober.
Alla ekonomiska kalkyler håller fortfarande.

2018-12-12
Ellevio kommer att göra en nätförstärkning i Brf Brickbandet på Drottningholmsvägen, Dukvägen, Galonvägen och Riksbyvägen under 2019 enligt bifogad karta. Det kommer att bli mycket grävande. En elstation kommer dessutom att byggas på Riksbyvägen 2. Arbetet är planerat att börja under våren och beräknas pågå i sex månader.

Här kommer de förstärkta elledningarna är grävas ned. Klicka på kartan för att förstora.

2018-11-12
Bergvärmen är nu installerad i hela kvarteret Brickbandet och hus 21 (Dukvägen 2-10).
På gång är hus 7,8,9 i kvarteret Väggbonaden och hus 17, 20 (Stramaljvägen 1-27) och hus 22, 24 (Dukvägen 15-33)

2018-08-22
Äntligen är allt på plats i hus 15, Galonv 1-3 och hus 16, Stramaljv 2-10. 
Omkoppling till bergvärme kommer att ske den 21-22 augusti . I första omgången kommer kvarteren Brickbandet, Väggbonaden och Bordlöparen att kopplas om. När den nya elcentralen är byggd vid Riksbyvägen-Drottningholmsvägen kommer arbetet med kvarteren Braskudden, Handduken och Täcket att påbörjas.

2018-04-28
Borrningarna är i full gång som ni säkert märkt. Energipartner har börjat med ta hål i källargolvet där pumparna ska stå för att kunna gjuta ett vibrationsfritt fundament.

2018-03-15
Borrningarna kommer igång vecka 11 och kommer att ske enligt nedanstående ordning. Under tiden borrningen sker kommer det att låta en hel del och det kan upplevas lite stökigt. Vi aviserar i god tid på anslagstavlan i porten inför arbetet.
Arbetet kommer att ske i denna ordning.

2018-02-16
Äntligen igen. Efter mycket arbete har vi äntligen fått ett ja till borrtillstånd även från exploateringskontoret. Vi kan nu börja borrningarna för geovärmen så snart som möjligt

2018-01-05
Äntligen har  Ellevio kommit igång. Grävningen för att lägga nya elkablar till bergvärmepumparna har påbörjats på Stramaljvägen och abetet på denna delen ska vara klart i slutet på Mars 2018. Ännu vet vi inte när västra delen  dvs runt kvarteret Braskudden, får sin el. Ännu dröjer borrtillståndet, alla remissinstanser har sagt ja utom exploateringskontoret.

2017-05-02
Vi har fått in en offert från Ellevio Styrelsen besutatde att godta offerten och vi hoppas och tror att grävarbetet och dragningen av elen kan komma igång till hösten.

2017-03-02
Efter ett antal uteblivna mailsvar har Sivert Christoffersson nu fått kontakt med Ellevio. Han har fått information att i slutet på mars när projektören är klar kan de börja titta på vårt ärende. Offerter kan bli klara på tre veckor. De ska sedan godkännas och skickas tillbaka. 
 

2016-10-28
Vi lämnade in en ansökan om borrtillstånd den 31 augusti. Väntetiden är minst tre månader så vi borde kunna starta borrningarna runt årsskiftet.
Till Ellevio har vi lämnat in en begäran om dragning av ny el till fastigheternas kommande bergvärmepumpar. Ingen prioriterande fråga säger dom så vi får vackert vänta även där.