logga

Aktuella projekt 2019

Föreningens långsiktiga planerade underhåll av fastigheterna fortsätter.
 

  • Skorstensplatsen på Dukvägen 24 ska göras i ordning under våren.. Läs mer
  • Tak och putslagning börjar i februari på hus 16 och hus 20 på Stramaljvägen 2-10 och 1-7. Ska vara klart till 1 augusti om vädret inte blir extremt på något sätt.
  • Belysningsstolpar (72 st.) ska monteras under våren.
  • Bergvärmeprojektet fortsätter, nu är hus 8, 9 och 20 klara. Hus 17, 22 och 23 och  är närmast på tur. Beräknas vara klart under hösten 2019.
  • Underhållet av parken kommer att fortsätta.
  • Saneringen av gamla panncentralen startar under januari.

Föreningen ser över möjligheterna att bygga 4 smålägenheter i egen regi på Dukvägen 24. Bygglov är sökt.