logga

Aktuella projekt 2018

Föreningens långsiktiga planerade underhåll av fastigheterna fortsätter.

  • Vår fina skorsten, från den tiden vi hade egen panncentral, har vittrat sönder och måste därför rivas. Läs mer
  • Byte av taket på Dukvägen 22-24. Rivningslov har sökt för stora skorstenen som håller på att vittra sönder.
  • Lägga om taken och samtidigt renovera och färga om kalkputsen på hus 17, Stramaljvägen 11-29. Arbetet sker från mitten av mars och är klart i juli.
  • Fasta uteplatser med fastmonterade möbler kommer att anläggas på gårdarna. Vi ser över belysningen på gårdarna.
  • Äldre P-platser på Dukvägen 2-10 och 15-21, Stramaljvägen 14-20 och Galonvägen 5-7 kommer att breddas och renoveras.  
  • Nya dörrar med Aptuslås i de 12 hus som har bakdörrar från källarplanet till gården.Byte av lokaldörrar och portar i kvarter Schalen 1 och dörren till tvättstugan
  • Byte av köksstammar i hus 6, Riksbyvägen 6-12
  • Bergvärmeinstallationen startar. Borrningarna väntas komma igång redan i mars

Föreningen ser över möjligheterna att bygga 4 smålägenheter i egen regi på Dukvägen 24. Bygglov är sökt.