logga

13 november 2018
Nya porttelefonin igång från den 15 november!
En kort manual
1. Den besökande bläddrar fram till ditt namn på knappsatsen utanför porten med hjälp av pilarna och trycker på knappen vid dit namn.
2. Det ringer i din telefon
3  Du svarar som vanligt
4  Om du vill släppa in personen som ringer trycker du på 5:an
6. Porten öppnas


Om något namn fattas eller om något nummer blivit fel så ska man e-posta till kansliet@brickbandet.se