logga

21 maj 2019
Årsstämman den 20 maj 2019
Bevistades av 44 röstberättigade medlemmar.
Nya styrelsen tackar för uppslutningen och träffas för första gången den 10 juni 17.30. Kallelse kommer.

14 maj 2019
Den nya utebelysningen är snart klar!
Vi säljer de gamla stolparna!

läs mer här.