logga

Före 1:a mars måste
årets motioner vara inne!

På årsstämman den 28 maj
behandlas inkomna motioner.
I motionerna kan ni komma med förslag på allt som rör vårt gemensamma boende. 
Motionerna lämnas till kansliet, antingen på papper i brevlådan Galonvägen 40C eller via mail till 
 kansliet@brickbandet.se
Glöm inte att skriva namn, namnteckning och lägenhetsnummer i Brf Brickbandet.